GDPR

Od 25 maja 2018 r. będzie stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AJ Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064222.

  2. W związku z prowadzoną przez nas działalnością, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej. Poniżej pogrupowaliśmy te informacje w celu przekazania Ci ich w przejrzystej formie.

HR

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (rekrutacja)

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem

Obligación de información: Al continuar utilizando el sitio web, acepta nuestra Política de privacidad. Más información en la página de Política de Privacidad Este sitio utiliza cookies, cookies para brindar servicios al más alto nivel. Si continúa utilizando el sitio, acepta su uso.