GDPR

Od 25 maja 2018 r. będzie stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AJ Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064222.

  2. W związku z prowadzoną przez nas działalnością, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej. Poniżej pogrupowaliśmy te informacje w celu przekazania Ci ich w przejrzystej formie.

HR

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (rekrutacja)

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem

Information obligation: By continuing to use the website, you accept our Privacy Policy. More information on the Privacy Policy page. This site uses cookies - cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.